Armas lapsevanem,

Nii tore, et olete valinud oma lapse huvitegevuseks just meie laulustuudio Külliki Lauluaed. Teie lastele pakuvad muusikaõpetust ja loomingulist indu pühendunud õpetajad, kelle muusikapisikust nakatav eeskuju paneb ka lapsed laule looma.

Selleks, et parimaid tulemusi saavutada eeldame, et ka Teie olete oma lapse loovuse ja valitud huvihariduse arengust huvitatud ning osalete ka ise aktiivselt selles protsessis.
Parimate tulemusteni muusikas jõuab ainult järjepidevuse ja distsipliini kaudu, seepärast ootame koostööd ka lastevanematelt, et lapsed jõuaksid õigel ajal tundidesse ja et lapsevanemad oleksid ka oma laste tegevustega kursis. Lauluaiaga liitumine tagab lapsele koha tundides. Õppe katkestamine poolaasta kestel ei vabasta õppetasu maksmisest kuni poolaasta lõpuni!  

Haiguse tõttu puudutud tunnid on paratamatus ja raha tagasimakseid ei tehta! Samas on alati võimalik tunde järgi teha mõnes teises samavanuseliste laste rühmas :)

Meie õppeaasta kestab 9 kuud septembrist kuni maikuu lõpuni ja selle sisse jäävad Haridusministeeriumi poolt kehtestatud koolivaheajad sügisel, talvel ja kevadel ning ka riiklikud pühad. Koolivaheaegadel tunde ei toimu!

Kuumaksu tasumata jätmise ja puudumistest mitte teatamise (kuu aja jooksul) korral, kustutatakse teid nimekirjast.