Külliki Lauluaia tunnid toimuvad Tartus Laulupeomuuseumis Jaama 14