Liis Niller on lauluaia liikumise ja tantsu külalisõpetaja.

 Olen omandanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias tantsuõpetaja kutse.

Hetkel töötan liikumisõpetajana Rakvere Vanalinnakoolis, Nukuteatri ringi juhendajana Tantsu-ja kunstikoolis Athena, Balletiõpetajana huvikoolis Kaur.

Külliki Lauluaiaga olen teinud koostööd juba mitmeid aastaid:

 2011 a.llustratsioonid plaadi kujundamiseks: Külliki Lauluaed „Nukust liblikaks“. Mitmetes talvelaagrites liikumsejuht, tantsuõpetaja Külliki Lauluaia Rahvusvahelises Suvekoolis Karepal 2014, 2015 a.2016 a. ja 2017 a.

2015 a.  osalesinTartu linna ja  maakonna  laulustuudiote ühisprojektis "Liikuv laul " koreograafina.

liis.niller@gmail.com