Külliki Levini esimene autorilaulude laulik ilmus 1999. aastal.
http://erb.nlib.ee/?kid=18034433