Külliki Lauluaia tegevuse juurde kuulub aktiivne kontserttegevus.

Külliki Levini autorilaulude CD „Liikuv laul“ esitluskontserdid toimuvad 23. novembril 2015 kell 18 Sadamateatris ja 28. novembril kell 13 Tallinnas Hopneri maja suures saalis

Esinevad laulustuudio Külliki Lauluaed solistid ja koor

Tartus on kaastegevad Kärt Johanson, Liidia Mägi, Mirt Mägi,
Viljandi Huvikooli Eve stuudio tantsulapsed Eve Noormetsa juhtimisel, Viljandi Muusikakooli mudilaskoor Kadi Ritsingu juhtimisel ja Maarika Reimandi laululapsed.
Muusikud: Indrek Tetsmann, Tõnis Tüür, Marge Loik, Villu Veski ja Ruth Kuhi

Tallinnas on kaastegevad konferansjee Karl Gustav Adamsoo Superstaari saatest, Kaurikooli balletiklassi tantsijad Liis Nilleri juhtimisel.
Muusikud: Indrek Tetsmann, Tõnis Tüür, Marge Loik, Villu Veski ja Lilian Langsepp harfil