Maksmine toimub iga käesoleva kuu 10. kuupäevaks, juurde märkida lapse nimi, huvitegevus ja kuu, mille eest tasutakse!
MTÜ Lauluaed arvele EE342200221027148478
Lauluaiaga liitumistasu on 13 €.
NB! Suvekuude eest (juuni, juuli, august kokku) tuleb tasuda 13 €  ühe lapse kohta!

Rühmatunnid
Tunni pikkus
Kuutasu
Laulutund 1 x nädalas
40 - 45 min
22 €
Laulutund 2 x nädalas  
40 - 45 min
40 €
Individuaaltunnid
Laulutund 1 x nädalas eelkooliealised
40 - 45 min 32 € kuu/ 8 € tund
Laulutund 1 x nädalas kooliealised
45 min
48 € kuu/ 12 € tund
Klaveritund  
45 min
60 € kuu/ 15 € tund
Klaveritund 2 x nädalas

45 min
 105 € kuutasu
  Kitarritund alates 7 a.                             45 min                  40 € kuu/ 10 € tund
  Ukulele   (grupis 4-5 last)                       45 min                  24 € kuu/   6 €  tund